Theo đó, Đoàn Thanh tra Bộ TN&MT đã công bố quyết định thanh tra một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động khai thác KS&TNN thuộc tỉnh Hậu Giang như: Sở TN&MT, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường Hậu Giang, Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ, Nhà máy đường Phụng Hiệp, Bãi rác Tân Long, Công ty CP Thủy sản Việt Hải...

Mục đích việc thanh tra này nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về KS&TNN; đồng thời đưa các hoạt động của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vào nề nếp, có kế hoạch khai thác phù hợp

N.T.