Sáng 23/10, Trong lúc sinh hoạt dưới cờ ở Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành, lúc đầu có một số học sinh bị ngất, sau đó nhiều học sinh khác do hoảng loạn, sợ hãi và xỉu theo.

Số học sinh này đã được cho uống canxi, theo dõi tại phòng khám và đã ra về trong chiều cùng ngày

N.G.