Đây là điểm phát xảy ra dịch cúm thứ 2 trên địa bàn thành phố trong những ngày qua.

Chi cục Thú y thành phố đã khoanh vùng và tổ chức các biện pháp phòng dịch, tiêu hủy số gia cầm theo đúng quy định, đồng thời tổ chức mổ lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm

Bích Diệp