Thành ủy, UBND TP Hải Phòng đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên Thường trực UBQG phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

10 năm qua, để cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả Chỉ thị 06, với quyết tâm cao trong ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma tuý (TNMT) trên địa bàn, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng đã  chỉ đạo cả hệ thống chính trị, đề ra các giải pháp cấp bách, biện pháp hành động cụ thể, đấu tranh quyết liệt với tội phạm và TNMT.

Qua đó, đã ban hành Chỉ thị 16, Nghị quyết 02 về tăng cường lãnh đạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống ma tuý (PCMT), đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục PCMT. UBND thành phố đã quyết định chi hàng trăm tỷ đồng xây dựng trung tâm để cai nghiện ma tuý cho hàng nghìn người nghiện; chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn, triệt xoá hàng chục tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Đến nay, công tác PCMT từng bước được xã  hội hoá, huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng. Vì thế, đã hạn chế sự gia tăng người nghiện và TNMT; tạo thế chủ động trong phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống TNMT, tích cực góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phát triển mọi mặt ở địa phương, được nhân dân ghi nhận và đồng tình, ủng hộ.

Tuy vậy, công tác PCMT của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn; công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT  chưa được tiến hành thường xuyên; việc tổ chức cai nghiện và quản lý người nghiện sau cai tuy có cố gắng nhưng hiệu quả đạt được còn thấp; tội phạm ma tuý vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng…

Tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Thế Tiệm khẳng định những thành tích mà công tác PCMT của thành phố đạt được trong 10 năm qua là đáng ghi nhận.

Để khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổng thể PCMT đến năm 2010 của Chính phủ, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nêu rõ thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCMT, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nội dung của Chỉ thị 06.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về PCMT trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phải huy động cho được sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm hạn chế, từng bước loại bỏ TNMT.

Về việc phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị chức năng trong PCMT, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh, phải tiếp tục hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ chuyên trách PCMT.

Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm, cần nhân rộng các mô hình cai nghiện ma tuý có hiệu quả nhằm ngăn chặn việc phát sinh người nghiện mới và phòng, chống tái nghiện đạt kết quả cao…

C.G.