6 cơ sở này gồm: Công ty TNHH Thương mại và Thủy sản Dũng Thành; Công ty TNHH Thương mại thủy sản Hải Đông; Công ty TNHH Thương mại thủy sản Hải Thành và 3 cơ sở tư nhân khác do Nguyễn Thị Hiền, Vũ Đức Lợi, Nguyễn Văn Hồng làm chủ doanh nghiệp.

Quá trình kiểm tra của cơ quan Công an, các cơ sở này đã không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến bảo vệ môi trường. Trong khi đó, quá trình sản xuất, các cơ sở trên đều sử dụng hóa chất nhưng chất thải đã không được xử lý, mà xả trực tiếp xuống sông Lạch Tray.

Hiện, Cảnh sát môi trường Hải Phòng đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm minh trước pháp luật

Lệ Thu