Cao điểm có những ngày Khoa phải tiếp nhận từ 125 đến 130 lượt trẻ, trong khi cả Khoa chỉ có 50 giường.

Do đó, giải pháp tình thế là để 2 đến 3 cháu nằm chung một giường.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do trẻ bị cảm lạnh dẫn tới viêm nhiễm đường hô hấp. Bên cạnh đó, nhiều trẻ bị cảm lạnh đã dẫn tới tiêu chảy

Đăng Hùng