Tại kỳ thi, Thanh tra Sở phát hiện 2 giáo viên Trường THPT Thái Phiên và Quang Trung lưu giữ những dấu hiệu, đặc điểm của một số bài thi; 3 giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, Phạm Ngũ Lão và Kiến An liên quan đến sửa điểm bài thi từ 5 lên 8 điểm.

Việc kỷ luật đối với 5 giáo viên nói trên là cho thôi dạy theo đúng "bản cam kết" của giáo viên trước kỳ thi, trong đó có nội dung: "Nếu vi phạm quy chế thi thì tự nguyện xin thôi dạy".

Riêng trường hợp giáo viên đọc điểm vào tờ "phơi" từ 2,75 lên 7,25 điểm, từ 0,5 lên 5 điểm, do mệt mỏi có thể đọc nhầm, bị phê bình nhắc nhở trong hội đồng nhà trường

L.M.T.