Liên quan đến vấn đề này, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã phê bình và yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về việc giải trình, kiểm điểm các cá nhân, tập thể đã để hồ sơ trễ hẹn kéo dài tại các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 2, quận 6, quận 7 và quận Tân Phú.

Trước đó, Đoàn kiểm tra phát hiện tình trạng “ngâm” hồ sơ nhà, đất tại nhiều quận, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trần Vĩnh Tuyến đã yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện rà soát và khắc phục ngay những hạn chế để chấm dứt tình trạng này.

Qua sự việc này, UBND thành phố cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chính phải xử lý nghiêm, kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có thái độ không chuẩn mực hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Bảo Sơn