Các “Mẹ Việt Nam anh hùng” là những người đã có chồng, con hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả của các mẹ luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi tạc công ơn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự-Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các cấp, ngành liên quan sớm hoàn thành việc xét duyệt, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho các đối tượng còn lại.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, phụng dưỡng các “Mẹ Việt Nam anh hùng” theo đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Được biết, trong hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, Hà Tĩnh có gần 151.000 thanh niên gia nhập vào các lực lượng vũ trang và thanh niên xung phong. Kết thúc chiến tranh, Hà Tĩnh có 28.455 liệt sĩ và 47.163 thương binh, bệnh binh

Lam Hồng