UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc thành phố Hà Nội năm 2013.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng năm 2013 là 628 công chức. Cụ thể, khối sở, ban, ngành là 231 chỉ tiêu, khối quận, huyện, thị xã là 281 chỉ tiêu và 116 chỉ tiêu công chức làm công tác thanh tra xây dựng cấp quận, phường.

Kế hoạch chi tiết việc tổ chức, thực hiện, thời gian, địa điểm ôn tập và tổ chức thi sẽ được thành phố thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng

C.L.