Theo quy định, mức phí đối với xe môtô (không bao gồm xe máy điện), loại có dung tích xi lanh đến 100cm3 có mức phí từ 50.000 đến 100.000 đồng/năm; loại xe có dung tích xi lanh trên 100cm3, phức phí từ trên 100.000 đến 150.000 đồng/năm; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh mức phí là 2.160.000 đồng/năm. Riêng xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xi lanh áp dụng mức thu theo mức quy định nêu trên.

UBND xã, phường, thị trấn là cơ quan thu phí đối với xe môtô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn

N.Y.