Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, lượng xe máy tăng đột biến ở các thành phố lớn là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này.

Hiện cả nước có tới hơn 16 triệu xe máy. Đây chính là nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm không khí đô thị bởi xe máy là một trong hai loại xe cơ giới phát thải khí CO, VOC, NOx, SO2, CO2 nhiều nhất.

Các chuyên gia đề ra 3 giải pháp cơ bản trước mắt: kiểm tra khí thải định kỳ cho xe đang lưu hành với đối tượng, lộ trình và phạm vi phù hợp; áp dụng tiêu chuẩn EURO 2 cho xe mới; nâng cao chất lượng nhiên liệu phù hợp với tiêu chuẩn phương tiện

A.V.