Để đạt được kết quả này, liên ngành Sở Tư pháp và Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp tích cực, đồng bộ với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Ngay sau khi Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành (từ ngày 1-7-2010), Công an TP Hà Nội đã chủ động giao nhiệm vụ cho các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp Hà Nội trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin làm cơ sở cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo yêu cầu của công dân.

Nguồn thông tin lý lịch tư pháp do cơ quan Công an cung cấp tương đối đầy đủ nên công tác tra cứu, xác minh thông tin phục vụ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân khá hoàn thiện. 

Cảnh sát khu vực đi xe đạp xuống địa bàn.

Sau khi nhận được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp đã chuyển các Phiếu xác minh thông tin lý lịch tư pháp tới Công an thành phố để trả lời đúng thời gian quy định. Nhiều trường hợp, trong đó có người nước ngoài đã được giải quyết xong trước thời hạn quy định do quy trình, thủ tục được rút gọn. 

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội còn chủ động quy định thời hạn 3 ngày, các đơn vị phải trả lời yêu cầu xác minh của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát. Nhờ đó, việc trả kết quả xác minh thông tin lý lịch tư pháp đối với các trường hợp đương sự có vi phạm pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu như không có tình trạng trả kết quả chậm thời gian quy định. 

Sau một thời gian phối hợp có hiệu quả, tháng 8-2015, Công an TP Hà Nội và Sở Tư pháp đã thống nhất rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài thường trú tại Hà Nội từ 15 ngày theo quy định của pháp luật xuống còn 13 ngày. 

Đối với những trường hợp công dân trước đây có thông tin vi phạm pháp luật nhưng qua tra cứu tại hệ thống Cơ sở dữ liệu và các tàng thư tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát không đủ thông tin về hình thức xử lý cuối cùng của đương sự, Công an thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục thực hiện việc xác minh tại các cơ quan nơi trước đây đã thụ lý, giải quyết vụ việc theo thủ tục tố tụng để có thông tin trả lời Sở Tư pháp.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 1-7-2010 đến nay, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã tiếp nhận hơn 140.000 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Qua tiến hành tra cứu tại hệ thống hồ sơ, tàng thư nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội, đã phát hiện trên 1.000 trường hợp có tiền án, 2.842 trường hợp có tiền sự, 1 trường hợp đang bị truy nã xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Công an thành phố đã thông báo kịp thời cho các đơn vị liên quan để truy bắt đối tượng.

Theo quy định, Phiếu Lý lịch tư pháp được coi là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không cấm đảm nhiệm chức vụ khi tham gia vào các quan hệ pháp lý. Vì vậy, nhiều văn bản pháp luật đã quy định việc bắt buộc phải có Phiếu lý lịch tư pháp khi tham gia vào các quan hệ pháp lý.

PV