Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đôn đốc các hạt quản lý đê tăng cường kiểm tra, phát hiện các vụ vi phạm; đề nghị các cấp chính quyền kịp thời xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.

Tuy nhiên, kết quả xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm còn thấp. Chính quyền các quận, huyện, thị xã đã xử lý được 31 vụ. Trong đó, có 20 vụ của năm 2019 và 11 vụ của năm 2018; số vụ vi phạm phát sinh còn tồn đọng là 67 vụ.

Sở  Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, theo dõi diễn biến và xử lý sự cố sạt lở, hư hỏng công trình. Trong năm 2019, trên địa bàn thành phố phát sinh 14 sự cố đã được phát hiện. Trong đó, có 4 sự cố về kè, 4 sự cố sạt lở bờ sông, 5 sự cố về đê, 1 sự cố hư hỏng điếm canh đê. Các sự cố, hư hỏng công trình đê điều được phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời.

Được biết về tình trạng vi phạm pháp luật về thủy lợi, qua tổng hợp, số vụ vi phạm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Hà Nội phát sinh từ đầu năm 2019 đến nay là 278 vụ. Đến thời điểm hiện tại, đã giải tỏa được 69 vụ, trong đó có 50 vụ mới phát sinh và 19 vụ vi phạm cũ, còn tồn tại 228 vụ.

Hải Châu