Theo dự đoán của chuyên gia ở Viện Vật lý địa cầu thuộc Viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội có thể xảy ra động đất mạnh tới 6,1-6,5 độ richter, ở độ sâu 15-20km, liên quan tới hoạt động của các đứt gãy sâu sông Hồng, sông Chảy.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác lập được phân chia nền đất Hà Nội thành 27 loại nền cơ bản với đặc trưng dao động của mỗi loại nền ứng với các chu kỳ lặp lại động đất T= 200 năm, 500 năm, 1.000 năm

T.Huyền