Các đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra công tác triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và lễ hội năm 2015 tại các quận, huyện, thị xã.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm phục vụ trong dịp Tết trên địa bàn được phân công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Thời gian thanh tra, kiểm tra từ nay đến ngày 31/3/2015.

C.L.