Theo ông Tô Văn Động, Hà Nội đã lên kế hoạch huy động 10.000 người tham dự lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, theo phân công của Ban tổ chức. Tùy từng quận, Hà Nội sẽ huy động từ 400-600 người tham dự.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Hà Nội tổ chức một loạt hoạt động như hội thảo cấp TP về truyền thống, nguồn lực và định hướng phát triển; tổ chức các cuộc thi, triển lãm "Hào khí cách mạng mùa thu và các thành tựu kinh tế - xã hội"…

Nhiều hoạt động thể dục, thể thao, biểu diễn văn hóa nghệ thuật cũng được tổ chức.

Chi Linh