UBND TP Hà Nội vừa có Công văn yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, NN-PTNT, UBND các quận, huyện: Sóc Sơn, Hoài Đức, Phúc Thọ, Gia Lâm, Thanh Trì, Mê Linh, Mỹ Đức, Đông Anh, Đan Phượng, Thạch Thất, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên xem xét đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trong giai đoạn 2011-2015, trong giai đoạn này, TP Hà Nội hỗ trợ cho huyện Lâm Hà đầu tư xây dựng 11 công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đường giao thông... với tổng mức đầu tư 120,320 tỷ đồng, trong đó TP Hà Nội hỗ trợ 84,861 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng đối ứng 35,459 tỷ đồng. Đến thời điểm này, TP Hà Nội đã hỗ trợ cho huyện Lâm Hà đầu tư xây dựng 7 công trình, với tổng mức đầu tư 69,216 tỷ đồng, kế hoạch vốn TP hỗ trợ 30 tỷ đồng, đã chuyển kinh phí cho huyện Lâm Hà 20 tỷ đồng.

Đối với những công trình các quận, huyện của TP Hà Nội hỗ trợ giai đoạn 2011-2015 cho huyện Lâm Hà là 16 dự án với tổng mức đầu tư 131,228 tỷ đồng, trong đó vốn đề nghị các quận, huyện TP Hà Nội hỗ trợ 117,400 tỷ đồng. Đến nay đã có 10 quận, huyện chuyển kinh phí hỗ trợ cho huyện Lâm Hà với số tiền 41,4 tỷ đồng. Hiện tại đã triển khai thi công 10/16 công trình, 2 công trình khối lượng đạt 90%, 8 công trình khối lượng đạt 50%; số vốn đã giải ngân thanh toán là 35/41,4 tỷ đồng, đạt 85%

PV