Bộ tiêu chí tuyển chọn mỗi làng một sản phẩm gồm 4 nhóm, 29 tiêu chí, tối đa 100 điểm là cơ sở để lựa chọn, xếp hạng sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhằm thúc đẩy phát triển làng nghề và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề thuộc bảy nhóm nghề trên địa bàn TP Hà Nội gồm: Mây tre, cói và lục bình, gốm sứ, gỗ, sơn mài, dệt, kim khí mỹ nghệ. Bộ tiêu chí dành cho các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của pháp luật, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tiềm năng xuất khẩu

C.L.