Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Hà Nội tập trung nguồn lực, ưu tiên bố trí kinh phí tiếp tục đầu tư, khẩn trương hoàn thành các dự án cải tạo hệ thống sông Đáy, sông Tích, sông Nhuệ (tập trung xử lý khôi phục lại dòng chảy, cải thiện điều kiện môi trường).

Đường phố Hà Nội ngập mỗi khi mưa lớn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục ảnh hưởng do mực nước trên hệ thống sông Hồng hạ thấp vào mùa khô. Khẩn trương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự án xây dựng đập dâng sông Hồng. 
N.Y.