Đồng thời, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng ký quyết định số 19/2015/QĐ - UBND về việc kiện toàn Sở VHTT & DL thành Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn. Ảnh minh họa.

Sở Du lịch Hà Nội sau khi thành lập sẽ có chức năng tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về du lịch.

Sở cũng có chức năng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn TP theo quy định của pháp luật. Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ, nhà ở có phòng cho khách thuê; Quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách…

Tháng 10 năm ngoái, TP HCM là địa phương đầu tiên thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. Sau Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý để TP Đà Nẵng thành lập Sở Du lịch.

 

Chi Linh