Cụ thể, đấu nối, xây dựng mạng đường ống phân phối và dịch vụ dài khoảng 109.000m với tổng mức đầu tư hơn 85 tỷ đồng; thời hạn hoạt động của dự án trong vòng 30 năm; tiến độ thực hiện dự án trong hai năm (2015-2016). Lãnh đạo TP Hà Nội cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét phương án giá nước sạch do đơn vị cấp nước xây dựng.

Xác định nguồn, cơ chế giải ngân vốn ngân sách thành phố hỗ trợ sau đầu tư. Chủ trì thẩm định giá thành, giá bán nước sạch của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn, trình UBND TP phê duyệt theo quy định; đề xuất phương thức, mức cấp bù trong trường hợp giá bán nước sạch do UBND TP quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định.

N.Y.