Như vậy, so với năm 2012, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở cả hai hệ đều thấp hơn. Năm trước, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Hà Nội là 98,24%, bổ túc THPT là 92,48%. Từ ngày 15 đến ngày 23/6, các trường THPT sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả hồ sơ dự thi cho thí sinh.

Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi tốt nghiệp có thể làm đơn xin phúc khảo, nộp cho nhà trường trong khoảng thời gian này

Hải Châu