Cụ thể, viên chức ngạch giáo viên là 7.272 người. Trong đó, giáo viên THCS 283 chỉ tiêu; giáo viên tiểu học 538 chỉ tiêu; giáo viên mầm non 6.451 chỉ tiêu.

Viên chức ngạch nhân viên là 478 người, trong đó các trường trung học cơ sở 228 chỉ tiêu; các trường tiểu học 95 chỉ tiêu; các trường mầm non 155 chỉ tiêu.

Theo đó, việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển đặc cách và hình thức xét tuyển. Điểm mới trong tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển là sau khi xét tuyển đặc cách nếu còn chỉ tiêu sẽ thực hiện tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển với đối tượng còn lại.

Cụ thể, sẽ xét kết quả học tập gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển; kiểm tra sát hạch thông qua thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Đối với người đăng ký dự tuyển làm giáo viên, tùy vào điều kiện cụ thể của từng quận, huyện, thị xã để các đơn vị lựa chọn một trong 2 phương án: Phương án 1 - Áp dụng cho các Hội đồng tuyển dụng có đầy đủ camera ghi lại cả hình và tiếng toàn bộ quá trình tổ chức chấm phần giảng dạy của giáo viên: Thi thực hành soạn giáo án với thời gian 60 phút và giảng dạy trên lớp 1 tiết với thời gian 45 phút/thí sinh. Phương án 2: Thí sinh làm bài viết thực hành thời gian 90 phút, nội dung gồm: Soạn giáo án một tiết dạy trên lớp và xử lý một số tình huống sư phạm.

Được biết, thời gian tổ chức tuyển dụng sẽ diễn ra trong tháng 7, tháng 8 năm 2013

Hải Châu