Cụ thể, loại cây được trồng bổ sung, thay thế là sấu (khoảng 130 cây), nguồn kinh phí thực hiện theo phương thức xã hội hóa. Đây là chủ trương nhằm thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị", góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Cây trồng thay thế phù hợp các tiêu chí chủng loại cây thay thế, đường kính thân, chiều cao phân cành, phù hợp thổ nhưỡng của thành phố. Những cây đã trồng trên tuyến này sẽ được đánh chuyển về trồng bổ sung tại Công viên Hòa Bình và vườn ươm của thành phố

C.L.