Giai đoạn 1 di dời 1.530 hộ dân bắt đầu từ quý IV-2013 và hoàn thành vào quý IV-2016. Người dân phố cổ được di dời sang khu đô thị Việt Hưng, Long Biên. Giai đoạn 2 sẽ di dời 5.020 hộ dân, người dân chuyển tới các khu đô thị khác do thành phố bố trí.

Ban Quản lý phố cổ cho hay, các đối tượng tự nguyện giãn dân, mỗi hộ được mua một căn hộ, diện tích căn hộ phù hợp với số nhân khẩu, giá đảm bảo kinh doanh và được miễn tiền sử dụng đất

C.L.