Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa giao Sở Cảnh sát PCCC phối hợp với các sở, ngành chức năng khẩn trương xây dựng bổ sung phương án PCCC, cứu nạn cứu hộ tổng thể về các loại hình cháy thông thường, cháy nổ do thiên tai gây ra quy mô lớn, xử lý cháy phức tạp phải dùng hóa chất… theo hướng chuyên nghiệp và xây dựng quy chế phối hợp, hiệp đồng với chính quyền các cấp xử lý cháy trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu Sở Cảnh sát PCCC lập đề án bổ sung các phương tiện, vật dụng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp phục vụ nhiệm vụ trên. Trước mắt, cấp ngân sách để mua đủ cơ số áo PCCC cho cán bộ, chiến sỹ (khoảng 300 bộ)

N.Y.