Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn thành phố Hà Nội có chiều dài 26,8km, đi qua địa bàn huyện Quốc Oai, huyện Chương Mỹ. Đây là tuyến đường huyết mạch,quan trọng lưu thông hàng hóa từ các tỉnh về trung tâm thành phố. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến này rất lớn

Thanh Huyền