Điểm đầu tuyến (điểm A) giao với đường vành đai 3; điểm cuối tuyến (điểm D) giao với đường Phan Trọng Tuệ (đường 70).

Theo chỉ giới đường đỏ, mặt cắt ngang của tuyến đường này rộng  53,5m; hai lòng đường xe chạy chính rộng 11,25m x 2; hai lòng đường xe địa phương rộng 7 x 2m; dải phân cách trung tâm rộng 3m; hai dải phân cách giữa lòng đường xe chạy chính và lòng đường xe địa phương rộng 1m x 2; vỉa hè hai bên rộng 6m x 2

N.Y.