Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, năm 2014, trong tổng số 34.213 người phải kê khai tài sản thì có 24 người chưa kê khai; số bản kê khai đã công khai là 33.965 bản (niêm yết 11.540 bản, công bố tại cuộc họp 22.425 bản).

Trong đó “không có trường hợp nào phải xác minh và xử lý về kê khai tài sản thu nhập không trung thực”, báo cáo nêu rõ.

Về việc thực hiện Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng, UBND TP cho biết “các đơn vị báo cáo không sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán 2015…”.

6 tháng đầu năm 2015, qua công tác kiểm tra nội bộ tại các cơ quan, đơn vị Hà Nội “chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu tội phạm tham nhũng”. Tuy nhiên, lãnh đạo TP Hà Nội cũng thừa nhận “việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, toàn diện, hiệu quả cao. Ở một số lĩnh vực, còn dư luận về việc gây phiền hà đối với nhân dân và doanh nghiệp…”.

N.Yến