Theo dự án này, các doanh nghiệp cần tuyển lao động sẽ liên kết với trung tâm dạy nghề miễn phí nhằm tạo việc làm cho trẻ lang thang. Ngoài ra, các em sẽ được hỗ trợ về chỗ ở và điều kiện sinh hoạt để ổn định cuộc sống.

Tới đây, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và một số doanh nghiệp sẽ tiếp tục khai giảng nhiều lớp dạy nghề miễn phí cho các em. Dự án hướng tới mục tiêu đến năm 2010, khoảng 70% trẻ lang thang trên địa bàn thành phố được hỗ trợ ổn định cuộc sống và hoà nhập cộng đồng

P.V.