Các trường nghề tham gia phiên giao dịch việc làm cũng có nhu cầu tuyển sinh 200 người. 81 doanh nghiệp tuyển dụng lần này chủ yếu là các doanh nghiệp cổ phần, có 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)… hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, xây dựng và công nghiệp

T. Uyên