Cụ thể, xây dựng hai tuyến nhánh dốc lên đê với chiều dài 117,1m và 114,56m, rộng 5m được gia cố bằng bê tông nhựa, lề dốc phía đê làm rãnh thu nước, lề dốc phía hạ lưu làm gờ chắn bằng bê tông; chỉnh trang mái đê hạ lưu dốc (chiều dài chỉnh trang mái đê khoảng 284m) bằng cách đào bạt, đắp bù mái đê, xây rãnh thoát nước dọc chân đê và làm rãnh thoát nước ngang mái giữa hai nhánh.

Ban Quản lý dự án quận Long Biên có trách nhiệm thực hiện quyết định, hoàn thành trước 30/6/2013

C.L.