Toàn vùng cao nguyên có đến 36 xã với hàng vạn hộ lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Trong khi ở vùng này, trong những năm qua Nhà nước đã hỗ trợ cho mỗi hộ dân xây 1 bể nước qui mô hộ gia đình với hơn 32 vạn chiếc bể chứa nước mưa.

Những bể chứa nước mưa này đã đáp ứng được nhu cầu cấp nước sinh hoạt trong các tháng mùa khô. Tuy nhiên, năm nay do khô hạn nặng nên các bể chứa nước hộ gia đình đã cạn kiệt, hơn 10 hồ "treo" - là hồ chứa nước với dung tích từ 2 đến 10.000m3 được xây dựng trong các năm qua ở vùng này đến nay cũng đã gần cạn kiệt.

Ở những xã thiếu nước sinh hoạt bà con đã phải tạm dừng sản xuất dành lao động chính đi xã từ 10 đến trên 20km gùi nước về phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người và gia súc của gia đình. Đối với những xã xa nguồn có nước trên 20km các huyện đã trích ngân sách mua nước chở đến trung tâm các bản cấp phát cho bà con...

Văn Phát