Như vậy, công tác tuyển sinh đã được các quận, huyện thực hiện nghiêm túc và sớm hơn 1 tháng so với thời điểm tuyển sinh. Dự báo tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013-2014 đều tăng, nhất là ở khối lớp 1 tăng lên hơn 11.000 học sinh. 

Hà Nội cũng quán triệt đến các địa phương có dân số tăng cơ học phải đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, kiên quyết trong việc giảm sĩ số học sinh trên lớp, giảm số học sinh trái tuyến và đảm bảo chủ trương "3 tăng, 3 giảm": tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn

Cúc Hoa