Hai năm trước đây, khi có thông tin xây dựng Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong, tình trạng chuyển nhượng, tách thửa, sử dụng đất không đúng mục đích… ở huyện Vạn Ninh diễn biến phức tạp.

Hơn 10 văn phòng giao dịch đất đai hình thành, hàng trăm “cò” đất “thổi” giá đất tăng cao chóng mặt, thậm chí một số người dân chiếm dụng trái phép đất rừng trong vùng vịnh Vân Phong ở xã Vạn Thạnh rồi đốn hạ, phát dọn cây cối, cắm cọc, phân lô để… bán, trong khi họ thừa biết đó là tài nguyên do Nhà nước quản lý…

UBND tỉnh Khánh Hòa cùng với UBND huyện Vạn Ninh và các cơ quan chức trách đã triển khai nhiều biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, ngăn chặn “cơn sốt” đất ảo ở huyện Vạn Ninh để tránh những hệ lụy phức tạp trong đền bù, giải tỏa, thu hút nhà đầu tư khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch Đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong.

Ngày 9-5-2018, UBND tỉnh Khánh Hoà có Văn bản 4391/UBND-XDNĐ yêu cầu tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh cho đến khi quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đên thời điểm này, “cơn sốt” đất ở huyện Vạn Ninh đã “hạ nhiệt”, công tác quản lý đất đai đã ổn định, nên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà quyết định chấm dứt hiệu lực văn bản nêu trên để giải quyết những vướng mắc khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai cho người dân.

Hữu Toàn