Cuộc hội thảo nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) hiện hành, trong đó có Điều 119 (tội buôn bán phụ nữ) và Điều 120 (tội mua bán, chiếm đoạt và đánh tráo trẻ em).

Theo Bộ Tư pháp, trước tình trạng hiện nay về tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, 2 điều luật này bộc lộ một số điểm bất hợp lý, gây khó khăn cho hoạt động tố tụng khi xử lý các hành vi và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Việt Nam cũng đang xem xét để gia nhập Nghị định thư của Liên hợp quốc về chống buôn bán người và Nghị định thư không bắt buộc về mua bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ em nên việc này càng cấp thiết.

Để khắc phục những khiếm khuyết, bất cập và làm hài hoà hơn giữa qui định của pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật quốc tế liên quan đến tội buôn bán người, nhiều ý kiến đại biểu tại hội thảo đồng tình với việc đưa vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS các qui định: Điều 119 (tội buôn bán người) và Điều 119a (tội giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi)

Đ.Tuấn