Chợ Kim Biên đã được cải tạo và nâng cấp năm 2006, nhà lồng chợ có diện tích 1.888m2 (dài 118m, rộng 16m) với 326 hộ kinh doanh 534 sạp (2.3m2/sạp), có 24 tổ ngành hàng. BQL chợ Kim Biên đã báo cáo với đoàn giám sát HĐND TP về công tác quản lý và phòng chống cháy nổ năm 2013 và chương trình công tác năm 2014.

Ông Phạm Văn Bá đã biểu dương kết quả đạt được trong công tác phòng chống cháy nổ tại chợ Kim Biên trong năm 2013 và nhấn mạnh: “Năm 2014, Ban quản lý chợ cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy, hệ thống điện và tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho các tiểu thương về công tác chữa cháy tại chỗ, trang bị cho mỗi hộ kinh doanh 1 bình chữa cháy”.

Đoàn giám sát HĐND kiểm tra vòi nước chữa cháy.

Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra hoạt động và vận hành các máy bơm nước, trụ cấp nước, thiết bị chữa cháy như vòi chữa cháy, bình chữa cháy, cách bố trí và hệ thống báo cháy, hệ thống dây điện, cầu dao, lối thoát hiểm… Đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu BQL chợ Kim Biên cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ, trong đó có các tiểu thương tham gia theo sự hướng dẫn của Phòng Cảnh sát PC& CC Quận 8.

Bên cạnh đó, BQL cần tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC với hộ kinh doanh. Đặc biệt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về phòng chống cháy nổ trong các hộ kinh doanh hóa chất, bật lửa ga, sơn móng tay…

Hoàng Châu