Kết quả thanh tra, từ năm 2013 đến tháng 8-2017, Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt đã để ngoài danh sách các khoản tiền chi phí thu từ nguồn dịch vụ trên 966 triệu đồng. Trong đó, tổng số tiền đã chi 849 triệu. 

Cụ thể, chi không đúng quy định là 625 triệu cho các hoạt động tiền thưởng tết, trợ cấp tết, quà cáp, hỗ trợ đi du lịch… Quá trình thanh tra, chưa phát hiện việc chi số tiền trên có dấu hiệu tư lợi cá nhân mà là chi cho tập thể nhưng sai nguyên tắc tài chính.

Thanh tra Sở Y tế công bố kết luận Thanh tra đối với Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.

Sở Y tế đã thành lập hội đồng kỷ luật và đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Khanh, giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Thanh, phó giám đốc trung tâm Y tế quận Thốt Nốt. Đồng thời, yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật đối với kế toán, thủ quỹ theo đúng quy định.

Như Anh