Theo đó, tập thể lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Gia Lai đã nhận rõ khuyết điểm vi phạm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đối với cá nhân, bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở tự nhận mức kiểm điểm kỷ luật khiển trách; ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng Sở tự nhận mức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc do có liên quan đến việc Giám đốc Sở ký hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm khi chuẩn bị nghỉ hưu.

Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Như Báo CAND đã phản ánh, tháng 1-2020, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Gia Lai đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các ông: Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động việc làm; ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng sở giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai giữ chức vụ Chánh văn phòng sở.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, căn cứ các quy định hiện hành thì Sở LĐ-TB&XH thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức ra-vào biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp vào biên chế hành chính là trái với quy định pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý của tỉnh.

Ngay sau khi Sở Nội vụ có ý kiến và Báo CAND phản ánh, bà Trần Thị Hoài Thanh đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định đã ban hành trái luật. Lý do thu hồi, hủy bỏ là Giám đốc Sở không được ký quyết định điều động, bổ nhiệm trong thời gian đã được thông báo nghỉ hưu theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị.

Hiện tại, bà Thanh đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-2-2020.

An Khang