Mọi giao lưu, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân thuộc 5 xã này trong mùa mưa đều phải áp dụng theo cơ chế "tự cung tự cấp" vì giao thông bị ách tắc (đường đất, lầy lội, dốc cao không thể đi lại được).

Để khắc phục tình trạng "kinh niên" từ hàng trăm năm nay của nhân dân sinh sống tại 5 xã nói trên, tỉnh Gia Lai dự tính trước mắt cần phải đầu tư khoảng 150 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo 148km đường và xây mới 11 cầu (dài 1.100m)… thì mới đảm bảo giao thông thông suốt cả 2 mùa đến trung tâm 5 xã nói trên, tạo điều kiện để nông dân trong vùng phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng

Sê San