Theo các chủ kinh doanh, loại kẹo này được bày bán ở Gia Lai từ trước Tết Canh Dần 2010 và có sức lôi kéo trẻ em, học sinh ở các cổng trường, nhà trẻ…

Lãnh đạo ngành Quản lý thị trường và Sở Y tế Gia Lai cho biết đang chờ hướng dẫn xử lý của cấp trên mới triển khai thực hiện

N.Như