Cùng với sự thuận lợi về thời tiết, tại 15 địa phương của tỉnh cũng đã và đang khẩn trương tổ chức cấp phát giống bắp lai cho hơn 30.000 hộ sản xuất nông nghiệp thuộc diện đói, nghèo (có giấy chứng nhận của Sở LĐTB&XH tỉnh cấp); các già làng, trưởng bản có khó khăn; gia đình có công với nước (có bằng ghi công do Nhà nước cấp). Theo đó, định mức mỗi hộ thuộc diện sẽ được nhận 5kg giống bắp lai loại Biossed 9698, VN10, DK171..

Sê San