Công ty Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam vừa cam kết tài trợ 495 triệu đồng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó tại một số tỉnh thành trên cả nước thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Tổng Giám đốc Generali Việt Nam ký thỏa thuận tài trợ với Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

Trong buổi lễ chuyển giao chức danh Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam giữa nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ngày 27-10, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận tài trợ của một số doanh nghiệp cho Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam, 

Trong đó có Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam Số tiền này sẽ được Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam trao cho các em học sinh từ nay đến hết năm 2016.

PV