Đồng chí Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lương Quang Kình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trước đó, Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tổ chức dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, các đại biểu nguyện hứa tiếp tục động viên cộng đồng dân cư giữ vững và phát huy hơn nữa niềm tin vào Đảng và Nhà nước, hăng hái thi đua sản xuất, tổ chức tốt đời sống văn hóa và góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới

Minh Tâm