Theo tin từ Tổng cục ĐBVN, đơn vị này đang khẩn trương hoàn thiện Đề án Đổi mới toàn diện quản lý vận tải đường bộ, đưa ra những giải pháp quản lý theo hướng hiện đại, nhằm giảm thiểu TNGT và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. 

Trong đó, Tổng cục ĐBVN đã xây dựng đề án và trình Bộ GTVT quy chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ôtô. Theo đó, Đề án đã tập trung nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá và phân loại hạng chất lượng dịch vụ đối với từng loại hình kinh doanh, gồm: Chất lượng phương tiện; lái xe và nhân viên phục vụ trên xe; hành trình; tổ chức, quản lý của đơn vị; quyền lợi của hành khách. 

Trên các tiêu chí này, sẽ tiến hành phân loại hạng chất lượng dịch vụ vận tải. Vận tải hành khách tuyến cố định, du lịch và xe hợp đồng được phân thành 5 hạng từ 1 “sao” đến 5 “sao” với thang điểm đánh giá là 100 điểm. Vận tải hành khách bằng xe buýt được phân thành 2 hạng gồm hạng 2 “sao” và 3 “sao”, thang điểm đánh giá là 100 điểm. Vận tải hành khách bằng xe taxi được phân thành 3 hạng gồm hạng 3, 4, 5 “sao”, thang điểm đánh giá là 90 điểm

T. Huyền