Theo thống kê, hiện duy nhất có mạng viễn thông VinaPhone là có số thuê bao dương sau khi các thuê bao đăng ký chuyến mạng.

Cụ thể, mạng Vinaphone có 261.262 thuê bao đăng ký chuyển đến, số thuê bao đăng ký chuyển đi là 212.136. Trong đó thuê bao chuyển đến thành công là 212.453, còn chuyển đi thành công là 152.217. Như vậy, sau nửa năm thực hiện, mạng Vinaphone đã có thêm hơn 60.000 thuê bao nhờ vào chính sách chuyển mạng giữ số.

Mạng di động lớn nhất Viettel bị âm hơn 33.000 thuê bao (203.572 thuê bao chuyển đến thành công và 236.749 thuê bao chuyển đi thành công). Mạng di động MobiFone mất gần 5.000 thuê bao. Vốn là mạng có số lượng thuê bao ít nhất, mạng di động Vietnamobile đã mất thêm hơn 22.000 thuê bao.

Qua số liệu theo dõi, cập nhật của Cục Viễn thông, trong những tháng đầu triển khai chính sách chuyển mạng giữ số, mạng Vinaphone có số chuyển đến lớn nhất. Song từ đầu tháng 5-2019 đến nay, mạng Viettel lại được khách hàng đăng ký chuyển đến lớn hơn nhiều so với chuyển đi. Tính đến ngày 16/6 còn gần 160.000 thuê bao đã đăng ký nhưng vẫn chưa được chuyển mạng thành công.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng phải giải quyết bức xúc của người dân khi chuyển mạng giữ nguyên số, yêu cầu phải để người dùng tự do chuyển mạng, không gây khó dễ, không tạo rào cản đối với người dân khi tiến hành đăng ký dịch vụ chuyển mạng giữ số thành công.         

Ng. Bích