Chỉ dẫn địa lý là tên gọi được dùng cho một số sản phẩm xuất xứ từ một địa phương hoặc vùng địa lý đặc thù, qua đó xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Để phát triển chỉ dẫn địa lí tại Đông Nam Á, AFD đã viện trợ không hoàn lại 1,5 triệu EUR cho 4 nước gồm Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Riêng tại Việt Nam, AFD viện trợ không hoàn lại 886.000 EUR cho dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”.

Dự án này do Cục Sở hữu trí tuệ triển khai thực hiện.

H. Ly