Tổng kinh phí các hạng mục công trình gần 300 tỷ đồng. Trong đó, 3 cầu vượt đường sắt tuyến Hà Nội - TP HCM với tổng kinh phí là 237,281 tỷ đồng gồm, cầu Km 784+425 (Đà Nẵng) 34,1 tỷ đồng; cầu Km 982+981 (Quảng Ngãi) 93,7 tỷ đồng; cầu Km 995+590 (Quảng Ngãi) 109,4 tỷ đồng; khoảng 22km đường gom, rào cách ly và 8 đường ngang từ Km 575+500 đến Km 997+500 tuyến đường sắt Hà Nội – TP HCM thuộc phạm vi các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi với kinh phí gần 60 tỷ đồng

T. Huyền