Theo văn bản này, UBND TP yêu cầu UBND các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức và Từ Liêm chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng, tổ chức kiểm tra các thủ tục đầu tư xây dựng biển quảng cáo trên tuyến; phối hợp với các sở, ngành có liên quan của TP kiên quyết yêu cầu nhà đầu tư đang xây dựng biển quảng cáo dừng ngay việc thi công biển quảng cáo dọc hai bên tuyến đường Láng - Hòa Lạc chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra xây dựng của TP, Thanh tra xây dựng các huyện kiên quyết dừng ngay việc xây dựng biển quảng cáo mới trên toàn bộ tuyến đường Láng - Hòa Lạc

N.Y.